Connect

MarktMagazine is een initiatief van de Markt Online. Sinds 2014 al de ondersteunende partij van weekmarkten en jaarmarkten voor hun online aanwezigheid plus marketingcampagnes.